4 november: Update corona-regels

Afgelopen dinsdag heeft wederom een persconferentie plaatsgevonden, waarin aanscherping van de maatregelen werd aangekondigd.

Helaas zullen zwembaden gedurende twee weken gesloten zijn.

In eerste instantie leek het erop dat lessen en trainingen voor kinderen tot en met 12 jaar door mochten gaan.

Vandaag is echter gebleken dat dat niet zo is: zwembaden zijn gesloten voor alle activiteiten, en dus ook voor de lessen en trainingen voor kinderen tot en met 12 jaar.

 

Dit betekent dat er in het weekend van 6/7 november en 13/14 november geen lessen en trainingen zullen plaatsvinden.

Er is aangekondigd dat na deze twee weken de eerdere maatregelen weer zullen gelden. Uiteraard hopen we dat dat zo is!

 

Vóór het trainingsweekend van 20/21 november zullen we jullie per mail informeren over de lessen en trainingen vanaf 20 november.

We hopen jullie vanaf 20 november weer te mogen zien!

28 oktober: Update corona-regels

In de herfstvakantie zijn er aanvullende eisen aan onze vereniging gecommuniceerd. Dat heeft een aantal consequenties voor onze lessen en trainingen. Hieronder staan alle wijzigingen op een rij. Deze wijzigingen gelden tot nader bericht.

Vrijdagavond, zwembad Reeshof

De tijden van alle lessen en trainingen op vrijdagavond in zwembad Reeshof verschuiven naar een kwartier later.

Dat betekent het volgende voor de les- en trainingstijden:

Les/training 1: 18.15 – 19.00 uur

Les/training 2: 19.00 – 19.45 uur

Les/training 3: 19.45 – 20.30 uur

Les/training 4: 20.30 – 21.15 uur

Les/training 5: 21.15 – 22.15 uur

 

Onderwatersport

Helaas kunnen we op zaterdagochtend van 10.00 – 11.00 uur geen gebruik maken van zwembad Drieburcht, omdat in dit zwembad ook een andere activiteit plaatsvindt.

Alle leden die zwemmen op de zaterdagochtend van 10.00 – 11.00 uur in zwembad Drieburcht, worden uitgenodigd voor de training die plaatsvindt op vrijdagavond van 21.15 – 22.15 uur in zwembad Reeshof.

 

Reddingsbrigade

Voor de leden die zwemmen in het Recreatiebad (het voorste bad, met de glijbaan) geldt dat zij alleen gebruik mogen maken van de hoofdingang (de schuifdeuren). Het eenrichtingsverkeer in de gang vervalt dus.

Voor de leden die zwemmen in het Doelgroepenbad (het achterste bad, met de duikplank) geldt dat zij alleen gebruik mogen maken van de achter in- en uitgang. Het eenrichtingsverkeer in de gang vervalt dus.

In het Doelgroepenbad zwemmen de leden die zwemmen bij het rode, groene en zwarte bandje, en bij de groep Junior Redder A1. Deze leden melden zich aan bij de vrijwilliger die bij de achter in- en uitgang staat.

 

Zwemles zwem-ABC

Voor de leden die zwemmen in het Recreatiebad (het voorste bad, met de glijbaan) geldt dat zij alleen gebruik mogen maken van de hoofdingang (de schuifdeuren). Het eenrichtingsverkeer in de gang vervalt dus.

Voor de leden die zwemmen in het Doelgroepenbad (het achterste bad, met de duikplank) geldt dat zij alleen gebruik mogen maken van de achter in- en uitgang. Het eenrichtingsverkeer in de gang vervalt dus.

In het Doelgroepenbad zwemmen de leden die zwemmen bij het rode, groene en zwarte bandje, en bij de groep Junior Redder A1. Deze leden melden zich aan bij de vrijwilliger die bij de achter in- en uitgang staat.

15 oktober: Update corona-regels

Helaas zijn wij naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond genoodzaakt om opnieuw maatregelen te treffen om een veilige zwemomgeving te kunnen garanderen.
Door de aanscherping van de maatregelen, de aanpassingen in het protocol van de zwembadbranche en de aangepaste regels van het Sportbedrijf hebben wij een aantal aanpassingen moeten doen in de regels.
Voor onze leden van 18 jaar en ouder, zal behalve in de openbare ruimte, ook de training in het zwembad aanzienlijk veranderen.
 
De volgende algemene maatregelen zijn vanaf nu van kracht:
• Het dragen van mondkapjes is voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht overal in de gemeentelijke accommodaties, behalve als je aan het sporten bent.
• Iedereen van 18 jaar en ouder moet onderling 1,5 meter afstand (blijven) houden, ook in het water.
• Teamsporten zijn toegestaan, mits met een groepsomvang van maximaal 4 personen (“de bubbel”), die ook onderling 1,5 meter afstand houden. Dit geldt voor, tijdens en na de activiteit.
• Douches zijn gesloten
• Omkleden graag zo snel mogelijk door middel van bijvoorbeeld een badjas of onesie, zodat de kleedruimte zo snel mogelijk weer vrij is voor anderen.
 
Leden van 18 jaar en ouder
Zowel het laatste trainingsuur van Reddingsbrigade (20.15 – 21.00 uur) als de Onderwaterhockey-training op vrijdagavond (21.00 – 22.00 uur) zullen helemaal ingericht worden op het onderling 1,5 m afstand houden. We hanteren hiervoor de genoemde bubbels van 4 personen. In de praktijk zul je dus per 4 zwemmers aan een instructeur gekoppeld worden, die met jou en je bubbel een trainingsprogramma afwerkt. Ondertussen ben en blijf je zelf scherp op de 1,5 meter en ook de instructeurs zullen hier extra op sturen.
 
Omdat de corona-regels regelmatig veranderen, hebben we de actuele coronaregels hieronder voor jullie op een rij gezet. Neem deze goed door!
 
We hopen jullie dit weekend weer te zien bij de lessen/trainingen (mits je geen klachten hebt, natuurlijk).
Ondanks de (opnieuw) strengere regels, mogen we gelukkig nog steeds zwemmen!

2 oktober: Update corona-regels

Afgelopen maandag heeft de rijksoverheid een persconferentie gegeven over aangescherpte maatregelen om het coronavirus terug te dringen.

De aangekondigde maatregelen, die vanaf dinsdag 29 september 18 uur van kracht zijn, hebben ook gevolgen voor de lessen en trainingen bij onze vereniging. Naast de maatregelen die we hanteren vanuit het “Protocol verantwoord zwemmen”, zijn de volgende maatregelen voor ons als vereniging toegevoegd (bron: rijksoverheid.nl):

 • Per 29 september 2020 18:00 uur is publiek bij sportactiviteiten niet meer toegestaan. Dit geldt zowel voor amateur als professionele sportwedstrijden en trainingen.
 • Per 29 september 2020 18:00 uur is de horeca in de zwemaccommodaties gesloten.

Dit houdt in dat we vanaf dinsdag 29 september geen publiek meer toe mogen laten op de zwemzaal, in de kantines en overige ruimten (zoals de hal) van de zwembaden tijdens de zwemlessen en trainingen.

Ouders van jonge kinderen mogen hun kind slechts helpen met omkleden voor/na de les/training als dit écht noodzakelijk is.

Personen van 18 jaar en ouder dienen ten alle tijden 1,5 meter afstand  te houden ten opzichte van andere volwassenen en kinderen.

We verwachten van leden en ouders dat ze zo snel mogelijk de accommodatie weer verlaten. Om deze reden zijn de douches in de zwembaden buiten gebruik gesteld door het Sportbedrijf.

Tijdens de lessen en trainingen kan ook niet worden gewacht in de ruimtes binnen de zwemaccommodaties.

 

Nogmaals willen wij jullie erop wijzen dat de volgende algemene regels nog steeds gelden voor iedereen die naar de zwembaden komt (leden, maar ook ouders/verzorgers):

 • Bij verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging/koorts of als je plotseling niet goed meer ruikt of proeft: blijf dan thuis, kom niet naar het zwembad.
 • Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven als je 18 jaar en ouder bent. Dit geldt niet in het water.
 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis als je huisgenoot/gezinslid positief is getest op corona
 • Blijf thuis als je in contact geweest bent met een besmet persoon, ook buiten je huisgenoten/gezinsleden om.

We hopen dat we door het opvolgen van deze regels kunnen blijven doorgaan met zwemmen/trainen.

De afgelopen weken hebben we samen laten zien dat we ondanks de regels samen prettig kunnen zwemmen/trainen. We rekenen erop dat ook nu weer gaat lukken. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Aanvullende informatie lessen en trainingen

Het was heel fijn om jullie afgelopen weekend weer te zien bij de lessen en trainingen!
Naar aanleiding van dit trainingsweekend, hieronder wat aanvullende informatie, om het allemaal soepeler te laten verlopen.
Voor de leden die op vrijdagavond om 18.00 uur zwemmen:
Aanmelden bij de balie kan vanaf 17.40 uur. Na het inchecken kun je meteen naar de kleedkamers doorlopen. Kinderen worden na het omkleden opgevangen door vrijwilligers van RBT ’98, en lopen meteen door naar het zwembad, waar zij worden opgevangen door onze vrijwilligers bij het peuterbad.
Ouders wordt verzocht om de garderobe meteen via de achterdeur (rechtsaf in de gang) te verlaten.
Om het aanmelden te versnellen, hebben de ouders van de kinderen van het zwem-ABC inmiddels een QR-code ontvangen, waarmee zij zich buiten aanmelden bij de één van de vrijwilligers.
We verwachten dat dit de wachttijd verkort.
Voor de leden die op vrijdagavond om 18.45, 19.30 of 20.15 uur zwemmen:
Wacht in de douches tot je een seintje krijgt.
Heel belangrijk:
Je mag alleen komen zwemmen als je geen klachten hebt! Dat betekent dat je alle vragen uit de gezondheidscheck met nee kunt beantwoorden.
Ook als je negatief getest bent, maar nog wel klachten hebt, mag je niet zwemmen.

Mededelingen en regels i.v.m. coronavirus

Om ervoor te zorgen dat al onze leden ook in dit bijzondere coronaseizoen prettig en veilig kunnen zwemmen, zijn er een aantal aanvullende mededelingen en regels. Deze komen voort uit het protocol wat voor de zwembranche is opgesteld (Protocol Verantwoord Zwemmen), het protocol van de NOC-NSF en de huisregels van de zwembaden waar we te gast zijn.

Heel belangrijk: Je mag alleen komen zwemmen als je geen klachten hebt! Dat betekent dat je alle vragen uit de gezondheidscheck met nee kunt beantwoorden.

Je bezoek aan het zwembad

 • Ga voor je naar het zwembad komt thuis naar het toilet, en trek jongere kinderen de badkleding alvast aan (in verband met de snelheid van omkleden en de te verwachten drukte bij de kleedkamers).
 • Maximaal 10 minuten voor start van de les of training arriveren bij het zwembad.
 • Zorg er wel voor dat je op tijd (voor de start van de les) omgekleed bent!
 • Binnenkomen via de hoofdingang (bij de schuifdeuren).
 • Desinfecteer je handen in de hal van het zwembad.
 • ALTIJD aanmelden bij de verenigingsbalie/ingangscontrole.
 • Vragen (algemeen en voor instructeurs) graag per mail stellen: info@rbt98.nl (i.v.m. doorstroming bij de ingang).
 • Maximaal één ouder gaat met het kind mee in de accommodatie.
 • Omkleden: tot 18 jaar zo veel mogelijk in groepskleedruimten (i.v.m. geen afstand hoeven houden), ouder met kind en volwassenen in kleine omkleedhokjes.
 • Groepskleedruimten zijn per activiteit beschikbaar, om drukte te voorkomen. Let op de aanwijzingen op de deuren.
 • In groepskleedruimten mag de kleding blijven hangen.
 • Bij omkleden in de kleine omkleedhokjes laat je geen kleding hangen in het hokje. Lockers zijn beschikbaar, of neem de kleding in een tas mee.
 • Ouders/toeschouwers zijn niet toegestaan op het bad. Ga door de achteruitgang of via de looproute naar buiten.
 • Mocht je door de ramen willen kijken naar de zwemles of training, let dan op de 1,5 meter afstand.
 • De tribunes in zwembad Drieburcht zijn gesloten. Horeca bij zowel zwembad Reeshof als zwembad Drieburcht is geopend.
 • Vrijwilligers houden afstand tot kinderen ouder dan 12 jaar en volwassen leden.
 • Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden.
 • Direct na de activiteit dient de 1,5 meter afstand weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen tot volwassenen.
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk, bijvoorbeeld bij EHBO-handelingen, dat een vrijwilliger binnen de 1,5 meter van een ander komt.
 • Wanneer je je kind wilt ophalen, kom je weer binnen door de hoofdingang. Blijf bij het ophalen in het kleedhokje staan om je kind op te wachten (dus niet op de gang of bij de douches).
 • Even snel afspoelen onder de douche mag; er mogen echter geen (douche)producten gebruikt worden.
 • Ga na het omkleden door de achteruitgang of via de looproute naar buiten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers van RBT ’98 en medewerkers van het zwembad op.

Vanwege het coronavirus moeten uiteraard ook onze vrijwilligers thuis blijven bij (verkoudheids)klachten. Dat betekent dat het kan voorkomen dat lessen en/of trainingen niet doorgaan, omdat er te weinig instructeurs aanwezig kunnen zijn om veilige lessen en trainingen te geven. Mocht dat het geval zijn, dan brengen we jullie hiervan zo snel mogelijk per mail en social media op de hoogte. Dit kan helaas ook zijn op de dag van de les of training. We raden jullie daarom aan om voor vertrek de mailbox nog even te controleren.

Algemene nieuwsbrieven

Op 4 en 5 september gaat het seizoen 2020-2021 van start!

De algemene nieuwsbrieven zijn alle aan leden en geïnteresseerden verstuurd, en zijn ook te vinden op deze website.
In deze nieuwsbrief en op de website staan ook de data dat er geen lessen en trainingen zijn: noteer deze alvast op de kalender!

Start seizoen 2020-2021

Eindelijk is het moment aangebroken:
We gaan weer starten met de lessen en trainingen!
De vrijwilligers van RBT ’98 zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met voorbereiden, zodat de lessen en trainingen prettig en veilig verlopen.
In het weekend van 4 en 5 september zullen de eerste lessen en trainingen plaatsvinden.
Alle informatie over het komende seizoen en de bijbehorende coronaregels sturen we volgende week per mail aan je toe.
We hopen je volgende week weer te zien bij de lessen en trainingen!

Update Corona

Wij brengen onze leden graag weer op de hoogte over een aantal belangrijke zaken:

Contributie 2019/2020

Helaas hebben we al een aantal maanden niet kunnen zwemmen. Dit vinden wij erg vervelend.

Wij begrijpen dat dat ook vragen oproept over de contributie. Daarom hebben wij besloten om de contributie voor de derde periode niet in rekening te brengen.

Wat dat precies voor u betekent, krijgt u binnenkort in een persoonlijke mail toegelicht.

Lessen/trainingen tot aan de zomer

Tot aan de zomervakantie zijn er geen lessen en trainingen: als vereniging zien wij geen mogelijkheden de kwaliteit te bieden die wij graag willen, binnen de geldende regels en protocollen die op dit moment voor de zwembranche zijn opgesteld. Daarnaast is natuurlijk ook het waarborgen van de veiligheid voor al onze zwemmers van essentieel belang.

Lessen/trainingen na de zomer (nieuwe seizoen)

Contactsporten, waaronder ook onze lessen en trainingen vallen, zijn in de routekaart die is gepubliceerd, pas mogelijk vanaf 1 september.

Echter is er nog veel onzekerheid over wat er allemaal kan gaan gebeuren. We hopen eind augustus meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer lessen en trainingen weer kunnen worden gestart.

Update Corona: Geen lessen, trainingen en activiteiten tot en met 31 maart

Inmiddels is bekend dat de Tilburgse zwembaden in ieder geval tot en met 31 maart gesloten zijn.
Dat betekent dat de zwemlessen en trainingen, maar ook alle overige geplande activiteiten niet door kunnen gaan in deze periode.
Of onze activiteiten na deze periode weer hervat kunnen worden, is op dit moment nog niet bekend.
We houden jullie per mail op de hoogte van de stand van zaken rond de activiteiten van RBT ’98.