2 oktober: Update corona-regels

Afgelopen maandag heeft de rijksoverheid een persconferentie gegeven over aangescherpte maatregelen om het coronavirus terug te dringen.

De aangekondigde maatregelen, die vanaf dinsdag 29 september 18 uur van kracht zijn, hebben ook gevolgen voor de lessen en trainingen bij onze vereniging. Naast de maatregelen die we hanteren vanuit het “Protocol verantwoord zwemmen”, zijn de volgende maatregelen voor ons als vereniging toegevoegd (bron: rijksoverheid.nl):

 • Per 29 september 2020 18:00 uur is publiek bij sportactiviteiten niet meer toegestaan. Dit geldt zowel voor amateur als professionele sportwedstrijden en trainingen.
 • Per 29 september 2020 18:00 uur is de horeca in de zwemaccommodaties gesloten.

Dit houdt in dat we vanaf dinsdag 29 september geen publiek meer toe mogen laten op de zwemzaal, in de kantines en overige ruimten (zoals de hal) van de zwembaden tijdens de zwemlessen en trainingen.

Ouders van jonge kinderen mogen hun kind slechts helpen met omkleden voor/na de les/training als dit écht noodzakelijk is.

Personen van 18 jaar en ouder dienen ten alle tijden 1,5 meter afstand  te houden ten opzichte van andere volwassenen en kinderen.

We verwachten van leden en ouders dat ze zo snel mogelijk de accommodatie weer verlaten. Om deze reden zijn de douches in de zwembaden buiten gebruik gesteld door het Sportbedrijf.

Tijdens de lessen en trainingen kan ook niet worden gewacht in de ruimtes binnen de zwemaccommodaties.

 

Nogmaals willen wij jullie erop wijzen dat de volgende algemene regels nog steeds gelden voor iedereen die naar de zwembaden komt (leden, maar ook ouders/verzorgers):

 • Bij verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging/koorts of als je plotseling niet goed meer ruikt of proeft: blijf dan thuis, kom niet naar het zwembad.
 • Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven als je 18 jaar en ouder bent. Dit geldt niet in het water.
 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis als je huisgenoot/gezinslid positief is getest op corona
 • Blijf thuis als je in contact geweest bent met een besmet persoon, ook buiten je huisgenoten/gezinsleden om.

We hopen dat we door het opvolgen van deze regels kunnen blijven doorgaan met zwemmen/trainen.

De afgelopen weken hebben we samen laten zien dat we ondanks de regels samen prettig kunnen zwemmen/trainen. We rekenen erop dat ook nu weer gaat lukken. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Aanvullende informatie lessen en trainingen

Het was heel fijn om jullie afgelopen weekend weer te zien bij de lessen en trainingen!
Naar aanleiding van dit trainingsweekend, hieronder wat aanvullende informatie, om het allemaal soepeler te laten verlopen.
Voor de leden die op vrijdagavond om 18.00 uur zwemmen:
Aanmelden bij de balie kan vanaf 17.40 uur. Na het inchecken kun je meteen naar de kleedkamers doorlopen. Kinderen worden na het omkleden opgevangen door vrijwilligers van RBT ’98, en lopen meteen door naar het zwembad, waar zij worden opgevangen door onze vrijwilligers bij het peuterbad.
Ouders wordt verzocht om de garderobe meteen via de achterdeur (rechtsaf in de gang) te verlaten.
Om het aanmelden te versnellen, hebben de ouders van de kinderen van het zwem-ABC inmiddels een QR-code ontvangen, waarmee zij zich buiten aanmelden bij de één van de vrijwilligers.
We verwachten dat dit de wachttijd verkort.
Voor de leden die op vrijdagavond om 18.45, 19.30 of 20.15 uur zwemmen:
Wacht in de douches tot je een seintje krijgt.
Heel belangrijk:
Je mag alleen komen zwemmen als je geen klachten hebt! Dat betekent dat je alle vragen uit de gezondheidscheck met nee kunt beantwoorden.
Ook als je negatief getest bent, maar nog wel klachten hebt, mag je niet zwemmen.

Mededelingen en regels i.v.m. coronavirus

Om ervoor te zorgen dat al onze leden ook in dit bijzondere coronaseizoen prettig en veilig kunnen zwemmen, zijn er een aantal aanvullende mededelingen en regels. Deze komen voort uit het protocol wat voor de zwembranche is opgesteld (Protocol Verantwoord Zwemmen), het protocol van de NOC-NSF en de huisregels van de zwembaden waar we te gast zijn.

Heel belangrijk: Je mag alleen komen zwemmen als je geen klachten hebt! Dat betekent dat je alle vragen uit de gezondheidscheck met nee kunt beantwoorden.

Je bezoek aan het zwembad

 • Ga voor je naar het zwembad komt thuis naar het toilet, en trek jongere kinderen de badkleding alvast aan (in verband met de snelheid van omkleden en de te verwachten drukte bij de kleedkamers).
 • Maximaal 10 minuten voor start van de les of training arriveren bij het zwembad.
 • Zorg er wel voor dat je op tijd (voor de start van de les) omgekleed bent!
 • Binnenkomen via de hoofdingang (bij de schuifdeuren).
 • Desinfecteer je handen in de hal van het zwembad.
 • ALTIJD aanmelden bij de verenigingsbalie/ingangscontrole.
 • Vragen (algemeen en voor instructeurs) graag per mail stellen: info@rbt98.nl (i.v.m. doorstroming bij de ingang).
 • Maximaal één ouder gaat met het kind mee in de accommodatie.
 • Omkleden: tot 18 jaar zo veel mogelijk in groepskleedruimten (i.v.m. geen afstand hoeven houden), ouder met kind en volwassenen in kleine omkleedhokjes.
 • Groepskleedruimten zijn per activiteit beschikbaar, om drukte te voorkomen. Let op de aanwijzingen op de deuren.
 • In groepskleedruimten mag de kleding blijven hangen.
 • Bij omkleden in de kleine omkleedhokjes laat je geen kleding hangen in het hokje. Lockers zijn beschikbaar, of neem de kleding in een tas mee.
 • Ouders/toeschouwers zijn niet toegestaan op het bad. Ga door de achteruitgang of via de looproute naar buiten.
 • Mocht je door de ramen willen kijken naar de zwemles of training, let dan op de 1,5 meter afstand.
 • De tribunes in zwembad Drieburcht zijn gesloten. Horeca bij zowel zwembad Reeshof als zwembad Drieburcht is geopend.
 • Vrijwilligers houden afstand tot kinderen ouder dan 12 jaar en volwassen leden.
 • Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden.
 • Direct na de activiteit dient de 1,5 meter afstand weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen tot volwassenen.
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk, bijvoorbeeld bij EHBO-handelingen, dat een vrijwilliger binnen de 1,5 meter van een ander komt.
 • Wanneer je je kind wilt ophalen, kom je weer binnen door de hoofdingang. Blijf bij het ophalen in het kleedhokje staan om je kind op te wachten (dus niet op de gang of bij de douches).
 • Even snel afspoelen onder de douche mag; er mogen echter geen (douche)producten gebruikt worden.
 • Ga na het omkleden door de achteruitgang of via de looproute naar buiten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers van RBT ’98 en medewerkers van het zwembad op.

Vanwege het coronavirus moeten uiteraard ook onze vrijwilligers thuis blijven bij (verkoudheids)klachten. Dat betekent dat het kan voorkomen dat lessen en/of trainingen niet doorgaan, omdat er te weinig instructeurs aanwezig kunnen zijn om veilige lessen en trainingen te geven. Mocht dat het geval zijn, dan brengen we jullie hiervan zo snel mogelijk per mail en social media op de hoogte. Dit kan helaas ook zijn op de dag van de les of training. We raden jullie daarom aan om voor vertrek de mailbox nog even te controleren.

Algemene nieuwsbrieven

Op 4 en 5 september gaat het seizoen 2020-2021 van start!

De algemene nieuwsbrieven zijn alle aan leden en geïnteresseerden verstuurd, en zijn ook te vinden op deze website.
In deze nieuwsbrief en op de website staan ook de data dat er geen lessen en trainingen zijn: noteer deze alvast op de kalender!

Start seizoen 2020-2021

Eindelijk is het moment aangebroken:
We gaan weer starten met de lessen en trainingen!
De vrijwilligers van RBT ’98 zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met voorbereiden, zodat de lessen en trainingen prettig en veilig verlopen.
In het weekend van 4 en 5 september zullen de eerste lessen en trainingen plaatsvinden.
Alle informatie over het komende seizoen en de bijbehorende coronaregels sturen we volgende week per mail aan je toe.
We hopen je volgende week weer te zien bij de lessen en trainingen!

Update Corona

Wij brengen onze leden graag weer op de hoogte over een aantal belangrijke zaken:

Contributie 2019/2020

Helaas hebben we al een aantal maanden niet kunnen zwemmen. Dit vinden wij erg vervelend.

Wij begrijpen dat dat ook vragen oproept over de contributie. Daarom hebben wij besloten om de contributie voor de derde periode niet in rekening te brengen.

Wat dat precies voor u betekent, krijgt u binnenkort in een persoonlijke mail toegelicht.

Lessen/trainingen tot aan de zomer

Tot aan de zomervakantie zijn er geen lessen en trainingen: als vereniging zien wij geen mogelijkheden de kwaliteit te bieden die wij graag willen, binnen de geldende regels en protocollen die op dit moment voor de zwembranche zijn opgesteld. Daarnaast is natuurlijk ook het waarborgen van de veiligheid voor al onze zwemmers van essentieel belang.

Lessen/trainingen na de zomer (nieuwe seizoen)

Contactsporten, waaronder ook onze lessen en trainingen vallen, zijn in de routekaart die is gepubliceerd, pas mogelijk vanaf 1 september.

Echter is er nog veel onzekerheid over wat er allemaal kan gaan gebeuren. We hopen eind augustus meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer lessen en trainingen weer kunnen worden gestart.

Update Corona: Geen lessen, trainingen en activiteiten tot en met 31 maart

Inmiddels is bekend dat de Tilburgse zwembaden in ieder geval tot en met 31 maart gesloten zijn.
Dat betekent dat de zwemlessen en trainingen, maar ook alle overige geplande activiteiten niet door kunnen gaan in deze periode.
Of onze activiteiten na deze periode weer hervat kunnen worden, is op dit moment nog niet bekend.
We houden jullie per mail op de hoogte van de stand van zaken rond de activiteiten van RBT ’98.

Update Corona: Geen lessen/trainingen/activiteiten komend weekend

Het bestuur van RBT ’98 houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. De adviezen en richtlijnen van RIVM en GGD worden daarbij in acht genomen.
Vandaag is een oproep gedaan door de NOC-NSF (de overkoepelende organisatie voor de sport) om komend weekend alle sportevenementen in Brabant af te gelasten.
Vanzelfsprekend houden we ons hier aan als vereniging.
Dit betekent dat er vrijdagavond en zaterdag geen lessen en trainingen plaatsvinden. Ook het diplomazwemmen op zaterdag zal vervallen.
Uiteraard gaan we op zoek naar een vervangende datum voor het diplomazwemmen, zodra de situatie het toelaat.
Deelnemers aan het diplomazwemmen worden per mail door ons geïnformeerd, zodra hierover informatie beschikbaar is.

Wij blijven het nieuws rondom het coronavirus nauwlettend volgen. Komende week informeren we alle leden per mail over het wel of niet doorgaan van de lessen en trainingen in het volgende weekend.
We raden u aan om de mailbox regelmatig te checken. Berichtgeving vanuit RBT ’98 wordt ook op onze website en social media-kanalen geplaatst.
Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de site van het RIVM.

We zien jullie graag snel en in goede gezondheid terug.

Coronavirus

Naar aanleiding van de recente bekendmaking van het RIVM over het Coronavirus berichten we het volgende. RBT ‘98 volgt de richtlijnen van het RIVM. Activiteiten van RBT ‘98 gaan door zoals gepland.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden…

Wijzigingsdatum 06-03-2020 | 11:48 Heb je vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur. Veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, rei…

Fitnessarrangement voor leden RBT ’98

Leden van RBT ’98 (van 18 jaar en ouder) kunnen gebruik maken van een uniek fitnessarrangement. Voor €92,50 per jaar (geldig vanaf het moment van aankoop) kan je onbeperkt gebruik maken van de fitnessruimte in Sportcomplex T-Kwadraat. Hiervoor dien je als lid een aanvraagformulier in te vullen en een geldig lidmaatschaps- én/of legitimatiebewijs mee te nemen. Het aanvraagformulier inclusief meer informatie download je hier.