Meer dan alleen zwemmen!

REDDINGSBRIGADE TILBURG '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Reddingsbrigade Tilburg ’98

Stichting Leergeld & Meedoenregeling

Heeft u minimumloon of een inkomen rond het bijstandsniveau? Lees hier over tegemoetkoming in de kosten.

Meer informatie over financiële regelingen vindt u hier.

Het Jeugdfonds Sport Tilburg betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met een inkomen op- of rond het bijstandsniveau. Deze kinderen kunnen kunnen vaak niet meedoen met binnen- of buitenschoolse activiteiten. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen in dat geval de hulp inroepen van stichting Leergeld.

Voorwaarden:

  • Voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar
  • Gezinsinkomen op- of rond bijstandsniveau (verschilt per stichting)
  • Voor activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport of welzijn

Meer informatie:

Stichting Leergeld Tilburg
Telefoon: 013 – 580 12 11 (ma t/m do: 9-12 uur)
E-mail: info@leergeld.nl

Maakt u gebruik van Stichting Leergeld, dan hanteert RBT ’98 het volgende stappenplan:

  1. U ontvangt per e-mail een factuur van RBT ’98.
  2. Wanneer u voor het betalen van de factuur gebruik wenst te maken van stichting Leergeld, dan stuurt u de factuur zelf door aan stichting Leergeld.
  3. In een aantal gevallen is het nodig om de factuur als PDF aan te leveren. Een verzoek hierom kunt u mailen aan penningmeester@rbt98.nl. Ook deze PDF-factuur stuurt u vervolgens zelf door aan stichting Leergeld.

Meedoenregeling

De gemeente Tilburg heeft voor minima de Meedoenregeling (http://www.t-helpt.nl/meedoenregeling) in het leven geroepen. Tilburgers of inwoners uit Berkel-Enschot en Udenhout kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u een minimuminkomen, dan is er de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden krijgen dan budget om te besteden aan één (of meerdere) activiteiten.

Reddingsbrigade Tilburg ’98 is als aanbieder aangesloten bij de Meedoenregeling. U of uw kind kan, wanneer u in aanmerking komt voor deze regeling, bij ons sporten. Een gedeelte van de contributie wordt dan betaald via de gemeente Tilburg. Een klein deel zult u zelf moeten betalen.

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Kijk dan eens op de site van de gemeente Tilburg hoe u deze regeling kunt aanvragen. Of stuur voor meer informatie een mail naar penningmeester@rbt98.nl.

Maakt u gebruik van de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg, dan hanteert RBT ’98 het volgende stappenplan:

  1. U ontvangt per e-mail een factuur van RBT ’98.
  2. Wanneer U voor het betalen van de factuur gebruik wenst te maken van het budget uit de Meedoenregeling, dan stuurt U de factuur door aan penningmeester@rbt98.nl, met het verzoek om de factuur uit het budget van de Meedoenregeling te voldoen.
  3. RBT ’98 betaalt de factuur uit het budget van de Meedoenregeling, en geeft dit per mail door aan U. Wanneer het budget onvoldoende is, mailt RBT ’98 het resterende bedrag aan U.
  4. Het resterende bedrag wordt door U overgemaakt op rekening van RBT ’98, onder vermelding van het factuurnummer.