Meer dan alleen zwemmen!

REDDINGSBRIGADE TILBURG '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98


Reddingsbrigade Tilburg ’98

Zwemmend ReddenZwemmend Redden

De afdeling Reddingsbrigade spant zich in om de leden van jongs af aan op een gemoedelijke en leuke manier te leren zwemmend redden. We maken veel plezier zonder de serieuze kant uit het oog te verliezen. Onze jeugdleden delen we in naar leeftijd en kunde. Ieder jaar wordt er gezwommen voor een officieel brevet om het zwemseizoen te bekronen. De jongste leden leren hoe ze zichzelf kunnen redden in allerlei moeilijke situaties, geleidelijk werken we toe naar het redden van anderen. De leden worden uiteindelijk klaargestoomd voor de verantwoordelijke taken van een Life Saver of zelfs tot schipper op onze reddingseenheid (zie: varend redden https://www.rbt98.nl/reddingsbrigade/varend-redden).  Ook aan leiderschapskwaliteiten en theoretische kennis wordt aandacht besteed, zodat de leden in, op en langs het water precies weten wat te doen in gevallen van nood. We zijn een warme afdeling, waarin iedereen met veel plezier elkaar elke week een beetje beter maakt. Thematrainingen,  zoals ijsongevallen, auto te water, blindzwemmen, reddingsvesten en boottrainingen, zorgen samen met de reguliere trainingen en een spelletje op zijn tijd voor een mooie afwisselende mix op de vrijdagavond. Wil je een vrijblijvende proefles volgen? Stuur dan een mailtje aan reddingsbrigade@rbt98.nl!Zwemmend Redden voor kinderen en jongeren met een beperking

Speciaal voor kinderen en jongeren met een beperking heeft RBT ’98 de groep Junior Redder A.

Kinderen en jongeren met minimaal een A-diploma, die het leuk vinden om te blijven zwemmen, gaan in deze groep aan de slag met een combinatie van zwemmend redden, zwemslagen en samenwerkingsvormen. Onder begeleiding van minimaal 2 vrijwilligers wordt in groepen van ongeveer 8 kinderen les gegeven, aangepast aan het zwemniveau en de belevingswereld van de kinderen.

Tijdens deze lessen staat niet het behalen van diploma’s centraal, maar vooral het verbeteren van de zwemvaardigheid van de kinderen en het plezier beleven in het water.

De groep Junior Redder A is een volwaardige groep binnen onze reddingsbrigade en zwemt dan ook op dezelfde tijden als de andere groepen. Het is altijd mogelijk om een keer te komen kijken of deze groep aansluit bij uw kind.

Proeflessen voor deze groep moeten altijd vooraf worden afgesproken. Dit kan door het sturen van een e-mail aan de afdeling Reddingsbrigade: reddingsbrigade@rbt98.nl.  In 3 proeflessen wordt samen met ouders gekeken of de groep aansluit bij de behoeften van uw kind en of uw kind past binnen de groep.

Onze instructeurs hebben ervaring met het werken met kinderen met (zeer) specifieke ondersteuningsbehoeften. De kinderen zwemmen in groepen waarin wij niet kijken naar de beperkingen van een kind, maar naar de mogelijkheden!

PGB

Sinds kort is het mogelijk om buiten de vereniging om een PGB aan te vragen, om – indien nodig – extra begeleiders te betalen. Meer informatie hierover vindt u hier.