Meer dan alleen zwemmen!

REDDINGSBRIGADE TILBURG '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Reddingsbrigade Tilburg ’98

Gedragscode Zwembranche en Centrum Veilige Sport

Samen met de Nationale Raad Zwemveiligheid, verantwoordelijk voor kwaliteitsborging zwemonderwijs, streven wij naar een zwemklimaat waarin geen sprake is van ongewenst gedrag. Denk hierbij aan pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Een zwemles hoort sociaal veilig te zijn voor een kind. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet thuis. Wij als Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s zorgen ervoor dat er alles aan gedaan wordt om ongewenste zaken te voorkomen. Zo hebben al onze lesgevers een Verklaring Omtrent Gedrag en werken we volgens de Gedragscode Zwembranche en de Gedragscode van Reddingsbrigade Nederland. Ondanks deze maatregelen kan het gebeuren dat het fout gaat of dat u als ouder twijfels heeft maar niet goed weet wat u hier mee moet doen. Meldt dat dan bij ons via info@rbt98.nl. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat betrokkenen hierover zo nodig in vertrouwelijkheid kunnen spreken met een externe deskundige. (Ouders/verzorgers van) kinderen die zwemlessen bij ons volgen kunnen dan ook kosteloos een beroep doen op het Centrum Veilige Sport Nederland, onderdeel van het NOC*NSF (www.centrumveiligesport.nl). Een casemanager zal in eerste instantie als vraagbaak dienen. Indien wenselijk kan verdere ondersteuning worden geboden door een vertrouwenspersoon. Ook personen die op andere wijze betrokken zijn bij een dergelijke situatie, bijvoorbeeld iemand die ongewenst gedrag meent waar te nemen of een beschuldigde, kunnen een beroep op het meldpunt doen.

Wat doet het Centrum Veilige Sport Nederland?

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het Centrum Veilige Sport Nederland is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen.

Het Centrum Veilige Sport Nederland is – naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond – een van de punten in de sport waar signalen en meldingen uit de hele sport besproken kunnen worden.

Luisteren, meedenken, begeleiden

Onze medewerkers luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Iedereen mag contact met ons opnemen: sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. En natuurlijk ook bezorgde ouders en professionals.

Wat kun je melden?

Alles dat jij als melder belangrijk vindt, mag je melden. Dit houdt niét in dat op iedere melding een groot onderzoek volgt. Het betekent wél dat iedere melding opvolging verdient. Soms gaat aan een melding een signaal vooraf, of heeft er al een incident (vervelende gebeurtenis) plaatsgevonden.

Anonimiteit

Soms wil een melder dat signalen of incidenten niet verder verteld worden. Soms weten we ook niet wie de melder is, omdat hij/zij anoniem wil blijven. Dergelijke meldingen zijn lastig op te volgen. We zien ze wel als een belangrijk signaal voor hoe ons sportklimaat eruit ziet en als indicatie voor een betere inzet van preventie.

We kunnen iemand die in gesprek wil gaan maar anoniem wil blijven, wel als melder beschouwen. We hebben dan iemand aan wie we vragen kunnen stellen, of die misschien in de toekomst wel bekend wil worden. Anoniem melden kan bijvoorbeeld via de SpeakUp-chat van de sportbond en het Centrum Veilige Sport Nederland.

Wie kan een melding doen?

Iedereen kan een melder zijn: sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, barmedewerkers, artsen, schoonmakers, etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden. Een melder is dus niet per se het slachtoffer of de beschuldigde.

Slachtoffer

Degene die zich aangetast voelt in zijn of haar eigenwaarde. Dit kan subjectief zijn.

Beschuldigde

Degene die door een melder aangewezen wordt als veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag. Omdat een beschuldiging niet meteen een veroordeling is, spreken we pas na een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling over een dader of pleger. Meer informatie voor beschuldigden vind je hier.

Betrokkenen

Bij een incident kunnen meerdere mensen betrokken zijn; niet alleen meerdere slachtoffers of meerdere beschuldigden, maar ook meerdere toeschouwers of getuigen.

Contact met het Centrum Veilige Sport Nederland

Wil je iets melden of contact opnemen? Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan: praat erover of meld het.

Contact opnemen met het Centrum Veilige Sport: https://centrumveiligesport.nl/contact

  • Via het gratis telefoonnummer 0900-2025590 (op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur)
  • Stuur een e-mail op centrumveiligesport@nocnsf.nl

Bron: https://centrumveiligesport.nl/– 28 december 2022