Meer dan alleen zwemmen!

REDDINGSBRIGADE TILBURG '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Reddingsbrigade Tilburg ’98

Centrum Veilige Sport Nederland

De Nationale Raad Zwemveiligheid streeft – met de branche – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als branche-instituut vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt.

Wat doet het Centrum Veilige Sport Nederland?

Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor jou bij vragen, twijfels of meldingen. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.

Luisteren, meedenken en begeleiden

Onze medewerkers luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing. Iedereen mag contact met ons opnemen, zowel sporters, trainers, bestuurders als vertrouwenscontactpersonen, maar ook bezorgde ouders en professionals. Het centrum beschikt over een poule van vertrouwenspersonen die jou als persoon kunnen begeleiden bij incidenten, zowel slachtoffers en beschuldigden. Uiteindelijk willen we dat er aan iedereen die betrokken is bij een incident recht wordt gedaan.

Wat kun je melden?

Alles kan en mag gemeld worden als het door de melder als belangrijk wordt ervaren. Dit houdt niet in dat iedere melding een groot onderzoek vraagt, maar wel dat iedere melding opvolging verdient.

Anonimiteit

Er komen af en toe zorgen, signalen of incidenten naar boven die op verzoek van de melder niet verder verteld mogen worden. Of waarvan we niet weten wie de melder is omdat hij/zij anoniem wil blijven. Een dergelijke melding is lastig op te volgen. We zien dit wel als een belangrijk signaal dat aangeeft hoe ons veilige sportklimaat er uitziet en het kan een indicatie zijn voor betere inzet van preventie.

Iemand die wel in gesprek wil gaan maar anoniem wil blijven kan toch als melder worden behandeld. We hebben dan iemand aan wie we vragen kunnen stellen, of die wellicht in de toekomst wel bekend wil worden. Dit kan bijvoorbeeld via het SpeakUp systeem van de sportbond en het Centrum Veilige Sport Nederland. Op de websites van de sportbond en Centrum Veilige Sport Nederland staat de link naar dit systeem vermeld.

Wie kan een melding doen?

Iedereen kan een melder zijn. Sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, barmedewerkers, artsen, schoonmakers etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden. Een melder is dus niet per se ook het slachtoffer of de beschuldigde.

Slachtoffer

Diegene die zich aangetast voelt in de eigenwaarde. Dit is of kan subjectief zijn.

Beschuldigde

Diegene die door een melder aangewezen wordt als veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag.

Omdat een beschuldiging niet meteen een veroordeling is, spreken we pas over een dader of pleger als er een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden. Meer informatie voor beschuldigden vind je hier.

Betrokkenen

In een incident kunnen er meerdere mensen betrokken zijn. Niet alleen meerdere slachtoffers of meerdere beschuldigden, maar ook meerdere toeschouwers of getuigen.

Contact met het Centrum Veilige Sport Nederland

Wil je iets melden of contact met ons opnemen? Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan: praat erover of meld het.

Contact opnemen met het Centrum Veilige Sport: https://centrumveiligesport.nl/contact

  • Via het gratis telefoonnummer 0900-2025590 (op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur)
  • Stuur een e-mail op centrumveiligesport@nocnsf.nl

Bron: https://centrumveiligesport.nl/– 9 februari 2020