Meer dan alleen zwemmen!

REDDINGSBRIGADE TILBURG '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Reddingsbrigade Tilburg ’98

Omgangsregels

RBT ’98 wil dat de vereniging een plezierige en veilige plek is voor al haar leden en bezoekers. Daarom heeft RBT ’98 een aantal omgangsregels opgesteld, en vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Je vindt de omgangsregels hieronder.

 1. Onze vereniging heeft omgangsregels afgesproken, die tevens te vinden zijn op de website. Iedereen, ook bezoekers, wordt geacht zich hieraan te houden.
 2. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Ik val de ander niet lastig.
 5. Ik berokken de ander geen schade.
 6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 8. Ik negeer de ander niet.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Bovenstaande omgangsregels gelden ook voor contacten via elektronische communicatiemiddelen (bijvoorbeeld social media).