Meer dan alleen zwemmen!

REDDINGSBRIGADE TILBURG '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Meer dan alleen zwemmen!

RBT '98

Reddingsbrigade Tilburg ’98

Contributie

De contributie wordt betaald per zwemseizoen.

Het zwemseizoen loopt van augustus/september tot en met juni/juli.

Betaling van de contributie geschiedt per automatische incasso of door overmaking van het gehele bedrag ineens, of in drie gelijke termijnen. Bij betaling per automatische incasso van de volledige jaarcontributie ineens bedraagt de korting € 5,00).

De bedragen hieronder gelden voor het seizoen 2024-2025.

InschrijfgeldWij rekenen geen inschrijfgeld.€ 0,00
Afdeling Zwem-ABC en afdeling Reddingsbrigade:
Contributie per seizoen (van zomervakantie tot zomervakantie)
Alle leden€ 186,00
Afdeling Onderwatersport:
Contributie per seizoen (van zomervakantie tot zomervakantie)
Alle leden€ 240,00
Korting bij ineens betalen van de volledige contributie per automatische incasso.Bij aanvang seizoen€ 5,00

Contributie bij 1 les of training per week

Reddingsbrigade€ 186,00 per seizoen, inclusief afdracht Reddingsbrigade Nederland, exclusief examengeld van € 6,00.
Zwem ABC€ 186,00 per seizoen, exclusief examengeld van € 6,00.
Onderwatersport€ 240,00 per seizoen, exclusief examengeld van € 6,00. Lidmaatschap NOB en Wedstrijdgelden worden apart in rekening gebracht.

Toeslagen meerdere trainingen (per afdeling)

Afdeling Zwem-ABC en afdeling Reddingsbrigade:
2e training per week
€ 84,00 per seizoen
Afdeling Onderwatersport:
2e training per week
€ 108,00 per seizoen
Afdeling Zwem-ABC en afdeling Reddingsbrigade:
3e en elke volgende training per week
€ 48,00 per seizoen
Afdeling Onderwatersport:
3e en elke volgende training per week
€ 63,00 per seizoen

Bekijk hieronder meer informatie over de contributie of schrijf je meteen in!

Contributieperioden

Het zwemseizoen is verdeeld in 3 contributieperioden:

Periode 1: (augustus) – september – oktober – november
(opzeggen voor de eerste les of training van het nieuwe seizoen)

Periode 2: december – januari – februari – maart
(opzeggen voor 1 december)

Periode 3: april – mei – juni – (juli)
(opzeggen voor 1 april).

Instromen/uitstromen tijdens het seizoen

Leden die tijdens het seizoen instromen, betalen een aangepast bedrag. Leden ontvangen hiervoor een factuur. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden vóór het begin van een nieuwe betalingsperiode. Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd, wanneer de verschuldigde contributie voldaan is. Opzeggen kan alleen door het sturen van een e-mail met het verzoek tot opzegging aan info@rbt98.nl.

Restitutie van de contributie is mogelijk wanneer leden gedurende het zwemseizoen hun lidmaatschap opzeggen. De restitutie van de contributie geschiedt per gehele periode, en uitsluitend op verzoek van het lid (schriftelijk of per e-mail).

Meedoenregeling / Stichting Leergeld

Heeft u een minimuminkomen of inkomen op- of rond het bijstandsniveau? Lees dan meer over de Meedoenregeling en Stichting Leergeld.

Ziekte

Indien een lid meer dan 15 aaneengesloten trainingsweken om gezondheidsredenen niet kan deelnemen aan activiteiten, kan restitutie van de contributie worden verleend van ten hoogste 50% van de betaalde contributie, dit ter goedkeuring van het bestuur.

Betalingstermijn

De betalingstermijn is 15 dagen. Bij de eerste aanmaning vervalt het recht op het volgen van lessen/trainingen en het deelnemen aan activiteiten, totdat alle openstaande contributie is betaald.

Opzeggen lidmaatschap

Het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail te worden gezonden aan het secretariaat (info@rbt98.nl), voor aanvang van het nieuwe seizoen of van de nieuwe contributieperiode (zie hierboven).

Lid van meerdere afdelingen

Leden die bij meerdere afdelingen zijn aangesloten, betalen één keer de volledige jaarcontributie. Vervolgens betaalt het lid de hoogste afdelingstoeslag (van de afdelingen waarvan hij lid is), plus één keer de toeslag voor een tweede training en vervolgens (als er meer wordt getraind) voor elke volgende training  de toeslag derde training.

NOB contributie

De volledige contributie wordt gefactureerd. Als de NOB-contributie door beëindiging van het lidmaatschap van RBT ’98 niet behoeft te worden betaald of geheel of gedeeltelijk wordt gerestitueerd, dan zal RBT ’98 dit bedrag op verzoek van het desbetreffende lid restitueren aan het vertrekkende lid.

Vrijwilligers en rustende leden

Leden die zich op vrijwillige basis inzetten voor de vereniging, en die niet deelnemen aan lessen/trainingen, zijn vrijgesteld van contributiebetaling. Leden die niet zwemmen (d.w.z. niet deelnemen aan lessen/trainingen en/of een baantje zwemmen) en ook geen vrijwilliger zijn, betalen een aangepaste contributie van € 50,00.